Beställning av Drogsnurran

Drogsnurran trycks numera en gång om året. Sista beställningsdag är den 15 mars. Leverans sker c:a två månader efter sista beställningsdag.

Den Rotaryklubb som avser att dela ut drogsnurror till föräldrar och önskar ett provexemplar av Drogsnurran, skicka namn och adress till drogsnurran@telia.com så kommer det en Drogsnurra på posten, helt utan kostnad för mottagaren.

Enstaka exemplar av Drogsnurran kan också köpas för självkostnadspris + porto. Skicka namn och adress samt information om hur många drogsnurror som önskas till drogsnurran@telia.com, så skickar vi drogsnurror och faktura inom ett par dagar.

Den som är intresserad av att beställa drogsnurror, anmäl snarast intresse till drogsnurran@telia.com

Minsta antal som går att beställa med egen kundanpassad sida är 300 drogsnurror. Den som önskar beställa ett mindre antal drogsnurror erbjuds en gemensam mera allmän kundanpassad sida.