Drogsnurrans historia
 

Ide´
När vi i Upplands Väsby-Bredden Rotaryklubb hade chartrats 1995, beslutade vi att vi skulle arbeta med droginformation till föräldrar. Tobak och alkohol skulle ha en given plats, liksom narkotika. Vi skulle ge enkel information på en liten yta. Vi hade och har drivande presidenter, beslutsamma styrelser, engagerade klubbkamrater och pengar i klubbkassan. Upplands Väsby Rotaryklubb beslutade att också vara med i arbetet.

Professionella medarbetare
För att få veta om droginformation till föräldrar efterfrågades, frågade vi dem som har mera kunskap i ämnet än vad vi i Rotaryklubben har. Vi vände oss till FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika) nu AMD (Anhöriga Mot Droger) i Upplands Väsby, polisen i Upplands Väsby och Drogkampens eldsjäl, Thord Jansson. (Drogkampen var en tävling i drogkunskap för alla sjätteklassare i Upplands Väsby kommun.) Utmärkt tyckte alla - droginformation till föräldrar behövs verkligen.

Målgrupp
Vi i de båda Rotaryklubbarna, FMN, polisen och Drogkampens eldsjäl var överens om att vi skulle rikta oss till föräldrar som har barn i årskurs 6. Föräldrarna skulle genom Drogsnurran få preparatkunskap och information om vart man kan vända sig om man önskar råd, stöd och mer information. Barnen skulle genom Drogkampen arbeta med de fyra livsvillkoren; "mig själv, mina relationer, samhället och miljön". Av barnen i årskurs 6 har några provat att röka och några har provat alkohol. Ytterst få har provat narkotika.

Bra produkt
Genom klubbkamraten Per Troborg kom vi i kontakt med tryckeriet Inplastor i Motala, världsledande i att trycka produkter på plast, vilket ger hållbara produkter, som är rena och snygga länge.

Vi tittade på deras produkter, men fann ingen som vi direkt kunde använda. Tillsammans med FMN i Upplands Väsby kom vi fram till att en mittrondell och två ytterrondeller med transparent fönster, skulle kunna ge oss mycket information på liten yta. Ordföranden för FMN i Upplands Väsby Lennart Borglund konstruerade den första Drogsnurran och FMN:s sekreterare Monica Westin skrev texten.

De båda Rotaryklubbarna i Upplands Väsby beslutade att trycka 1 000 stycken Drogsnurror. Året var 2000. Vi betalade 35 kr/styck. Tryckeriet stod för minst lika mycket, som bidrag i det drogförebyggande arbetet. Det tog flera år från idé till färdig produkt.

Drogsnurran även något för andra Rotaryklubbar?
Tryckeriet fann vår produkt tilltalande och ville marknadsföra den. Vår dåvarande president Ulf Bohlin skrev ett brev till alla Rotaryklubbar i Sverige med Drogsnurran från Upplands Väsby som bilaga. Tryckeriet stod för övrigt arbete och alla kostnader.

Engagerade mottagare
Erik Dahlstedt, distriktsguvernör i 2330 marknadsförde Drogsnurran i sitt distrikt och snart fick vi beställningar från Rotaryklubbar i distrikt 2330. Tillsammans med en stor beställning från Upplands Väsby kunde vi trycka den andra upplagan, 8 000 Drogsnurror till styckepriset 15 kronor + moms. I priset ingår att den som beställer 300 drogsnurror eller flera får disponera en ytterrondellsida, den kundanpassade sidan, för egen information och egna logotyper.

Drogsnurran har beställts av många Rotaryklubbar i Sverige och av Rotaryklubbarna på Åland. Många andra ideella organisationer har beställt drogsnurror liksom många kommuner och ett stort antal företag. Hittills, hösten 2015, har Drogsnurran tryckts i över 228 000 exemplar. Texten är granskad av experter.

Drogsnurran används för olika målgrupper
Drogsnurran är framtagen för föräldrar som har barn i årskurs sex eller sju, men den delas även ut till föräldrar som har barn i gymnasiet. Föräldrarna är de bästa drogförebyggarna för sina egna barn, visar alla undersökningar.

Drogsnurrorna används också på sjukhus, i ambulanser, av personal på behandlingshem, inom socialtjänsten, av skolpersonal, inom idrottsrörelsen, av nattvandrare, av väktare och av trafiklärare.

Utdelning av Drogsnurran i Upplands Väsby
I Upplands Väsby delar vi ut Drogsnurrorna i samband med höstterminens första föräldramöte i årskurs 6. De föräldrar som inte har närvarat på föräldramöten får drogsnurran och informationsbladet genom "dörrknackning".

Vi har blivit mycket positivt bemötta. Föräldrarna är tacksamma för Drogsnurran och för det arbete som Rotaryklubbarna lägger ner i Upplands Väsby. De allra flesta föräldrar säger sig inte ha tillräcklig kunskap om droger. De känner sig också oroliga för alla droger som finns i samhället och runt deras barn.

Drogsnurran uppdateras
Informationen på Drogsnurran uppdateras för varje tryckning. Drogsnurran trycks numera en gång om året. Sista beställningsdag är den 15 mars. Leverans sker c:a två månader efter sista beställningsdag. Extra tryckning kan ske om antalet beställda drogsnurror totalt når 6 500 exemplar mellan de ordinarie tryckningarna.

Äldre översättningar finns på flera språk (som lösblad, ej på snurra). Avsikten är, att föräldrar som inte behärskar det svenska språket själva skall kunna läsa information om olika droger.

Ideellt arbete
För oss i Rotary Upplands Väsby-Bredden är kampen mot droger en hjärtefråga och vi tar självklart inte ut någon avgift för vår del i arbetet med Drogsnurran. Varje beställare får sin faktura direkt från tryckeriet. Det som beställare betalar för är tryckkostnaden, plasten, stansningen, nitningen och fraktkostnaden för de egna drogsnurrorna. Reprokostnad tillkommer om beställaren begär att tryckeriet skall konstruera den kundanpassade sidan.

Allt övrigt arbete med Drogsnurran är ideellt.

Den som beställer över 300 drogsnurror får utan extra kostnad en egen kundanpassad sida med egen text och egna logotyper.

Finansiering

Finansieringen av Drogsnurran kan ske på olika sätt, exempelvis genom medel från stiftelser, kommuner och företag. I Upplands Väsby sponsras Drogsnurran av Nordea.

Hemsida och e-postadress
Drogsnurran har hemsida: www.drogsnurran.nu

Drogsnurran har e-postadress: drogsnurran@telia.com eller info@drogsnurran.nu.